Zásady ochrany osobních údajů

1.1

Vlastník těchto webových stránek (dále jen „Vlastník“) jako správce osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) se zavazuje zpracovávat osobní údaje získané od zájemců, kteří Vlastníka kontaktují prostřednictvím kontaktního formuláře na těchto webových stránkách za účelem získání podrobnějších informací k nabídkám zde zveřejněným nebo za účelem provedení objednávky či uzavření smlouvy (dále jen „Zájemce“) v souladu s pravidly stanovenými v GDPR.

1.2

Předmětem zpracování osobních údajů Vlastníkem jsou osobní údaje Zájemce, a to zpravidla identifikační údaje (zejména jméno a příjmení) a kontaktní údaje (zejména e-mailová adresa, tel. spojení, případně též adresa bydliště či sídla).

1.3

Účelem zpracování osobních údajů je plnění povinností Vlastníka dle dohody se Zájemcem, a to konkrétně nabídka zboží a/nebo služeb a související obchodní komunikace mezi Vlastníkem a Zájemcem. Osobní údaje Zájemců bude Vlastník zpracovávat pouze v rozsahu nezbytném pro plnění svých povinností dle dohody se Zájemcem, a to nejdéle do doby uzavření smlouvy nebo vykonání smluvených služeb.

1.4

V souvislosti se zpracováním osobních údajů Vlastník prohlašuje, že zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky GDPR; zpracovává osobní údaje pouze za účelem a v rozsahu nezbytném pro splnění požadavků Zájemce; přijal vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil odpovídající úroveň zabezpečení osobních údajů dle GDPR; v případě porušení zabezpečení osobních údajů s rizikem pro práva a svobody fyzických osob informuje dozorový orgán a Zájemce; po ukončení účelu zpracování všechny osobní údaje Zájemců vymaže.